A regular meeting was held in the Tourism sector

On 20.09.2022 at 18:00 in the "Knowledge" hall, the city of Haskovo, a regular meeting of the Business Council concerning the Tourism sector in the border regions of Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali and Smolyan was held, and the activity is carried out under the project "Business Council - BC 6275” financed by the INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020 program, Subsidy contract No. B6.3a.18/13.04.2021.

A regular meeting of the Business Council was held in the Textile priority sector

On 20.09.2022 from 4:30 p.m. in the "Knowledge" hall in the town of Haskovo, a regular meeting of the Business Council in the Textile sector was held in the border regions of Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali and Smolyan, and the activity is carried out under the project "Business Council - BC 6275" financed by program INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract No. B6.3a.18/13.04.2021.

A regular meeting of the Business Council was held in the Waste Management sector

On 14.09.2022 at 2:30 p.m., in the building of the municipal administration of Smolyan, a meeting of the Business Council was held in the priority sector Waste Management in the border regions of Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali and Smolyan, and the activity is carried out under the project "Business Council - BC 6275" financed by the INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020 program, Subsidy contract No. B6.3a.18/13.04.2021.

A regular meeting of the Business Council was held in the Renewable Energy Sources sector

On 14.09.2022 from 1:30 p.m. in the town of Smolyan, a regular meeting of the Business Council was held in the Renewable Energy Sources sector in the border regions of Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali and Smolyan, and the activity is carried out under the project "Business Council - BC 6275" financed by the INTERREG V program /A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract No. B6.3a.18/13.04.2021.

A regular meeting of the Business Council was held in the Materials and Technologies sector

On 14.09.2022 at 17:00 in the town of Chepelare, another regular meeting of the Business Council was held in the Materials and Technologies sector in the border regions of Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali and Smolyan, and the activity is carried out under the project "Business Council - BC 6275" financed by the INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020 program, Subsidy contract No. B6.3a.18/13.04.2021.

A regular meeting of the Business Council in the Agri-food sector was held

На 20.09.2022г. от 15:30 часа в зала „Знание“ в гр. Хасково се проведе редовно заседание в Агро – хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 5 представители […]

В Александруполи се проведоха първите срещи, които разясняват целите на проект „Business council“, финансиран от програма Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020.

В изпълнение на дейности по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г., партньорите по проекта JOIN4CS, проведоха началните срещи за разясняване целите на проекта на представители на местните власти. Срещаите се проведоха в средата на месец юли в гр. Александруполисс. Присъстващите изслушаха с внимание презентациите подготвени […]