Проведе се редовно заседание в сектор Туризъм

На 20.09.2022 г. от 18:00 часа в зала „Знание“ гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в приоритетен сектор Текстил

На 20.09.2022г. от 16:30 часа в зала „Знание“ в гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 14.09.2022г. в от 14:30 часа, в сградата на общинска администрация Смолян, се проведе заседание на Бизнес съвет в приоритетен сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници

На 14.09.2022г. от 13:30 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Материали и технологии

На 14.09.2022 г. от 17:00 часа в гр. Чепеларе се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор

На 20.09.2022г. от 15:30 часа в зала „Знание“ в гр. Хасково се проведе редовно заседание в Агро – хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 5 представители […]

В Александруполи се проведоха първите срещи, които разясняват целите на проект „Business council“, финансиран от програма Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020.

В изпълнение на дейности по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г., партньорите по проекта JOIN4CS, проведоха началните срещи за разясняване целите на проекта на представители на местните власти. Срещаите се проведоха в средата на месец юли в гр. Александруполисс. Присъстващите изслушаха с внимание презентациите подготвени […]