В гр. Банско се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

  На 20.03.2023г. в град Банско се проведе заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 5 представители от сектор Управление […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 20.03.2023 г. от 13:00 часа в гр. Банско се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха петима представители на […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

      На 10.03.2023г. в град Смолян се проведе заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 6 представители от […]

В гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 11.03.2023 г. от 12:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Пет представители на сектора от пограничните […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната промишленост

На 11.03.2023 г. от 11:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Присъстващите представители на сектора от пограничните […]

В гр. Смолян се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 10.03.2023г. от 17:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Петима представители на ВЕИ […]

В гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 25.02.2023 г. от 12:15 часа в гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 5 […]

В гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 25.02.2023 г. от 12:00 часа в гр. Симитли се проведе заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Пет представители на сектора от пограничните области […]

В гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

На 25.02.2023г. от 16:00 часа в град Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 5 представители […]

В гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм

На 25.02.2023 г. от 17:00 часа в гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха петима представители на […]