Проведе се информационна среща в гр. Харманли

На 09.12.2021 г. в  гр. Харманли се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се информационна среща с представители на бизнеса в Хасково

На 8.12.2021 г. в зала „Знание“, гр. Хасково се проведе информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха представители на среден бизнес от региона.

Проведе се информационна среща с Камара на занаятчиите в гр. Хасково

На 07.12.2021 г., в семинарната зала на Домa на техниката в гр. Хасково, се състоя информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Стартират поредица от информационни събития за запознаване на заинтересованите страни с концепцията и функциите на бизнес съветите в изпълнение на проект “Business council”, финансиран по проект BC 6275, програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020

В изпълнение на дейности по проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г., стартират поредица от информационни събития целящи информиране на заинтересованите страни, относно възможността за основаване и участие в Бизнес съвети. Бизнес съветите ще бъдат 7 в България, в областите Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград. Представители на браншови организации, камари и палати, бизнес, общинска и областна администрация са основните поканени участници в информационните срещи. Срещите ще информират аудиторията за възможностите и параметрите на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020, и ще запознаят участниците с правомощията и дейността на бъдещите Бизнес съвети.

Стартира проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ е бенефициент по проект финансиран от програма Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020, 6-th call. Към настоящия момент в партньорство с две организации от Гърция- Development for Culture, Tourism, Environment of Eastern Macedonia and Thrace и Entrepreneurship support foundation, и сдружение „Институт за развитие на европейско гражданско общество “ изпълняваме проект свързан […]