Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 11.05.2022 г. от 17:00 часа в гр. Чепеларе се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха […]

Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор

На 10.05.2022 г. от 19:30 часа в гр. Хасково се проведе среща на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 5 представители на сектора […]

Проведе се първо редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 10.05.2022 г. от 18:30 часа в гр. Хасково се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвета касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 8 представители […]

Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 09.05.2022 г. от 17:30 часа в гр. Харманли се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 6 представители […]

Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Устойчив туризъм

На 05.04.2022г. от 15:30 часа в тържествената зала на читалище „Никола Вапцаров – 1894“ – гр. Банско се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор устойчив туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, […]

Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 31.03.2022 г. в град Смолян се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 24 представители от […]

Проведе се първо редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 31.03.2022г. от 13:30 часа в гр. Смолян се проведе първото редовна заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха […]

Сформира се Бизнес съвет в сектор Текстил

На 14.03.2022 г. от 16:00 часа в гр. Хасково се проведе среща за сформиране на Бизнес съвет касаещ текстилния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се информационна среща с представители на местната власт в община Гърмен

На 25.02.2022 г. от 09:30 ч. в сградата на общинска администрация Гърмен се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020

Проведе се информационна среща с представители на местната власт в община Благоевград

На 24.02.2022 г. от 14:00 ч. в зала намираща се в общинска администрация Благоевград се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020