Проведе се редовно заседание в Агро – хранителния сектор


На 12.11.2022г. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор. Срещата се проведе в Зала 1 на Търговско промишлената палата в гр. Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието. Присъстващите представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян бяха осем. Акцент на проведената дискусия се насочи към винопроизводителите в България и недостига на оборотни средства и неглижирането на сектора от страна на институциите. Освен това извънредните ситуации (войната в Украйна, енергийната криза и др.), през които преминават винопроизводителите, увеличават разходите за обработка на винарските изби и разходите за материали – стъкло, хартия, опаковки, етикети, коркови тапи, съответно и цените на крайния продукт се завишават за крайния потребител.

Участниците в съвета предложиха да се направи запитване към местните власти за мерките, които се предприемат по отношение на развитието на лозаро-винарския сектор.