Проведе се редовно заседание в Агро – хранителния сектор


На 19.11.2022г. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор. Присъстващите представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян бяха седем. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.
Дискусията на настоящия БС в Агро-хранителния сектор се разви по посока на новоизлезли изследвания, според които се забелязва последователен спад в производителността на фермите и следователно за увеличаване на вноса на храни от трети страни за задоволяване на хранителните нужди на българските потребители. В този смисъл намаляването на производителността на българския пазар непременно би довело до повишаване на цените и недостиг на определени продукти на пазара. В този случай представителите на сектора изразиха своите притеснения по отношение на поддържането на рентабилността на своите стопанства, което пък от своя страна би причинило сериозни проблеми на равнището на производствената структура, но и на стабилността на социалната. В този случаи представителите на сектора се надявам отговорните институции да предприемат мерки за решаване на проблемите в тази област, в т.ч. и на финансова помощ за модернизиране на предприятията (например по проекти с национално и/или европейско финансиране).