Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в Агро – хранителния сектор

Срещата се проведе на 03.12.2022 г. от 12:00 часа в гр. Благоевград. Присъстващите представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян бяха шест. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Дискусията, която стартира на настоящият БС беше по отношение на застрахова

нето на продукцията на производителите. Тази тема беше повдигната от член на съвета, чиято продукция в предишен период е била напълно унищожена в следствие на обилните валежи. За съжаление много малко производители в сектора се застраховат. Реално погледнато продукцията си застраховат основно големите производители, а при по-малките няма такава практика. Поради това бизнес съветът реши да предприеме действия за сътру

дничество с комисиите по бедствия и аварии към областните администрации с цел организиране на информационни кампании, на които да присъстват и представители на различни застрахователни компании, които да направят предложения към заинтересованите лица.