Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

 

На 26.11.2022г. от 14:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.  Шестима представители на ВЕИ сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща. Заседанието на бизнес съвета стартира на време в присъствен режим. Срещата се проведе в Зала 1 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в гр. Благоевград.

Свободната дискусия на днешната среща беше в контекста на новите изисквания на ЕС, според които след 2026 г. всички нови публични сгради в съюза, а след 2029 г. и всички жилищни, ще бъдат задължени да включват фотоволтайчни системи на покривите си.Според представителите на сектора в България ще трябва да се примат регулаторни промени, които да облекчат разрешителния режим за подобни инсталации, а също така предстои да се въведат и системи и регулации за рециклирането на фотоволтаици.

В заключение членовете на БС по ВЕИ са на мнение, че трябва да се търси баланс между всички енергийни източници. Възобновяемата енергия не може да реши всичките ни проблеми, но е важно да бъде все по-голяма част от енергийния ни микс. Тя е местен ресурс и дава необходимата ни независимост на решения, но е и секторът в енергетиката, който създава най-много работни места. Във връзка с всичко гореописано БС в сектор ВЕИ е на мнение, че поради нарастващият интерес сред гражданите трябва да бъде осигурена възможност за по-мащабна информационна кампания, в която да участват и местните власти (експерти и представители от сектора). БС ще направи предложение за организиране на информационни срещи по места със заинтересовани граждани.