снимки Хасково

Проведе се информационна среща с представители на местната власт – община Хасково

На 18.02.2022 г. в зала на Областна администрация Хаскоро се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020, като на срещата присъстваха представители на областна администрация гр. Хасково.

Информационна среща с представители на местните власти в община Димитровград

На 18.02.2022г. в зала намираща се в общинска администрация Димитровград се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020

Проведе се информационна среща с местните власти в община Баните

На 04.02.2022 г. от 14:00 ч. в семинарна зала на Общински съвет Баните се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020“ , като на срещата не присъстваха голям брой представители на местната власт, поради факта, че […]

снимки - Златоград

Информационна среща с представители на местните власти в община Златоград

На 04.02.2022 г. от 10:00 ч. в семинарна зала на Общински съвет Златоград се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020“.

снимки Мадан

Проведе се информационна среща с местните власти в община Мадан

На 03.02.2022 г. от 14:00 ч. в зала 301 на община Мадан се проведе информационно събитие в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020. Модераторът направи презентация на проекта и участващите организации. Обясни накратко същината на програма „ИНТЕРРЕГ  V-A Гърция–България, […]

Проведе се информационна среща в Бизнес инкубатор гр. Кърджали

На 29.12.2021 г. в семинарната зала на Бизнес инкубатор в гр. Кърджали се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се информационна среща в гр. Кърджали

На 16.12.2021 г. в семинарната зала на хотел „Цезар 2“ в гр. Кърджали се проведе информационна среща с представители на туристическия сектор. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се информационна среща в Търговко-промишлена палата в гр. Благоевград

На 15.12.2021 г. в семинарната зала на Търговско-промишлена палата в гр. Благоевград се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Участници в срещата бяха ръководството на търговско-промишлена палата, членове на търговско-промишлена палата, представители на местни фирми занимаващи се с реклама, търговия на стоки, текстилна промишленост, представители на хотелиери и ресторантьори и членове на стопанска камара, представители на НПО. Срещата се проведе присъствено и дистанционно.

Проведе се информационна среща в залата на община Благоевград

На 15.12.2021 г. в семинарната зала на община Благоевград се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се информационна среща в гр. Банско

На 14.12.2021 г. в семинарната зала на община Банско се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха зам.кмета на община Банско, председателя на общински съвет и представители на камара на занаятчиите и асоциация на хотелиерите и бизнес.