Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор

На 10.05.2022 г. от 19:30 часа в гр. Хасково се проведе среща на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 5 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата се проведе в залата на комплекс „Алафрангите“ в гр. Хасково.

Беше подвигнат въпросът засягащ износа и как всяка година в българското земеделие се изливат между 2,5 – 3 млрд. лв, които са напълно достатъчни, но те не отиват реално при хората, а се губят някъде по трасето. Това е въпрос, който трябва да бъде решен на национално ниво, защото парите са достатъчни, ако отидат при хората, които работят на полето и в животновъдните ферми, за да си стабилизират стопанствата. Присъстващите отбелязаха, че едва 20% от това, което имаме на трапезата – плодове, зеленчуци и месо, е произведено в България. Ние сме продоволствено зависима държава.

За изсветляването на сектора един от присъстващите земеделски производители предложи своя методика: „Действителността в момента е такава, че субсидиите се раздават на дка обработваема земя, на глава отглеждани животни. Моята методика отрича този начин и стъпва на факта – какъв доход получава земеделският производител. Продукцията трябва да бъде реално произведена и реално продадена, като за целта се представят и фактури“.

Обсъдиха се и вариантите са комуникация с Бизнес съвета в същият сектор от Гърция и каква ще бъде възможността за търговия с Гърция и обратното.