снимки Разлог

Информационна среща с местните власти в община Разлог

На 24.02.2022 г. от 11:30 ч. се проведе информационна среща в заседателната зала, намираща се в сградата на община Разлог, в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020 г.

Сформира се Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници

23.02.2022 г. от 11:00 часа в гр. Смолян се проведе среща за сформиране на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Сформира се Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 23.02.2022 г. от 11:00 часа в гр. Смолян се проведе среща за сформиране на Бизнес съвет касаещ сектор Управление на отпадъци с цел рециклиране в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. […]

Сформира се Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 23.02.2022 г. от 14:00 часа в гр. Чепеларе за сформиране на Бизнес съвет касаещ сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.  

Проведе се информационна среща с представители на местната власт в община Джебел

На 22.02.2022 г. от 14:00 ч. се проведе информационна среща в сградата на община Джебел, в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020

снимки - община Кърджали

Информационна среща с местните власти – община Кърджали

На 22.02.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация Кърджали се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020, като на срещата присъстваха представители на областна администрация гр. Кърджали.

Сформира се Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

21.02.2022г. от 11:00 часа в гр. Харманли се проведе среща за сформирането на Бизнес съвет в Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

снимки Харманли

Проведе се информационна среща с представители на местната власт в община Харманли

На 21.02.2022 г. в зала намираща се в общинска администрация Харманли се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020, като на срещата присъстваха представители на общинска администрация Харманли.

Сформира се Бизнес съвет в сектор Агро – хранително промишленост

18.02.2022 г. от 14:30 часа в гр. Хасково се проведе среща за сформиране на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Сформиране на Бизнес съвет в сектор Устойчив туризъм

На 18.02.2022 г. от 13:30 часа в гр. Хасково за сформиране на Бизнес съвет касаещ туристическия сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.