Проведе се поредно редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

  На 28.03.2023 г. от 15:00 часа в с. Баните се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха […]

Проведе се последно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм

На 28.03.2023 г. от 16:00 часа в с. Баните се проведе последно редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха петима представители […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил в с. Смилян

На 25.03.2023 г. от 09:30 часа в с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Пет представители на сектора от пограничните […]

В с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор

На 25.03.2023 г. от 10:30 часа в залата на читалище „Проф. д-р Асен Златаров 1927“, с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в гр. Смолян

На 24.03.2023 г. от 17:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха петима представители на […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм

На 24.03.2023 г. от 16:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха петима представители на […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

На 23.03.2023г. от 16:00 часа в град Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 5 представители […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 23.03.2023г. от 17:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Шестима представители на ВЕИ сектора […]

Проведе се редовно заседание в сектор Материали и технологии в гр. Хасково

На 21.03.2023 г. от 16:00 часа в гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха петима […]

В гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 21.03.2023 г. от 17:00 часа в гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха петима представители на […]