В гр. Кавала се проведе се последно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

Десетата и последна среща на инициативата за възобновяема енергия имаше за цел да завърши програмата с ценни идеи от гост-лектори и дискусии относно възможностите, предоставени от програмата Interreg. Участниците също обсъдиха въздействието на проекта и обсъдиха бъдещи планове за ангажиране. Акценти от дискусията: Презентация на гост-лектор: Г-жа Димитра Зерваки изнесе презентация за важността на иновациите […]

Проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 29.06.2023г. се проведе редовно заседание на бизнес съвета в сектор ВЕИ. Деветата среща на инициативата за възобновяема енергия се фокусира върху обсъждането на начини за засилване на ангажираността и сътрудничеството между членовете на Бизнес съвета. Участниците проучиха стратегии за насърчаване на мотивацията и укрепване на бизнес отношенията в групата. Присъстващите участваха в открит диалог, […]

В гр. Кавала се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 21.06.2023г. в гр. Кавала се проведе редовна среща на участниците на бизнес съвет в сектор ВЕИ. Срещата беше организирана от сдруждение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Осмата среща на инициативата за възобновяема енергия се […]

Проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

Седмата среща на инициативата за възобновяема енергия се проведе на 20.06.2023г. в гр. Кавала и имаше за цел да засили сътрудничеството между регионите, като се фокусира особено върху партньорствата между Гърция и България в енергийния сектор. Тя беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC […]

Проведе се редовна среща на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 28.06.2023г. в гр. Комотини се проведе поредното заседатие на бизнес съвет в сектор Здравеопазване. Фокусът на срещата беше върху очакванията и очертаване на бъдещото сътрудничество по програмата на Бизнес съвета.Участниците се включиха в задълбочена дискусия относно очакванията си от програмата на Бизнес съвета. Те подчертаха значението на непрекъснатата комуникация и споделянето на информация за […]

Проведе се втора среща на Бизнес съвета в сектор Технологии в гр. Ксанти

Вторият ден от срещата в Ксанти с технологичния сектор продължи, като фокусът на дискусията за деня беше върху блокчейн технологията, представена от г-н Плиакоянис, който подчерта важността на работата в мрежа и сътрудничеството, особено със сходни компании в България. На срещата беше представен изчерпателен преглед на блокчейн технологията, подчертавайки нейните приложения и потенциални ползи за […]

В гр. Кавала са проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 16.06.2023г. в гр. Кавала се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ. Срещата беше организирана „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Шестата среща на бизнес съвета  за възобновяема енергия се свика, за да […]

В Ксанти се проведе първото заседание на Бизнес съвет в Технологичния сектор

Срещата на представителите на технологичния сектор се състоя на 19.06.2023г. в Ксанти беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На първата среща с представители на технологичния сектор в Ксанти се акцентира върху навлизането […]

В гр. Солун се проведе редовна среща на участниците от бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 14.06.2023г. в гр. Солун се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор Здравеопазване. Срещата се беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата в Солун присъстваха предимно студенти, специализиращи в […]

В гр. Комотини се проведе седма редовна среща на бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На седмата среща на бизнес съвета в сектор Здравеопазване, която се проведе на 12.06.2023г. в гр. Комотини, се актентира върху предизвикателствата, пред които са изправени малките предприятия в сектора на здравеопазването и проучване на нови европейски програми, насочени към предоставяне на подкрепа. Участниците се включиха в задълбочен анализ на препятствията, пред които са изправени малките […]