Проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ в гр. Кавала

Петата среща на бизнес съвета в сектор ВЕИ се проведе на 13.06.2023г. в гр. Кавала. Срещата беше организирана от „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. и на нея присъстваха шестима представители на сектора. На срещата присъства […]

Проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 09.06.2023г. в гр. Комотини се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор Здравеопазване. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E. – партньор по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Фокусът на срещата беше проучването на стратегии за […]

В гр. Кавала се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

 На 02.06.2023г. в гр. Кавала се проведе поредното редовно заседание на бизнес съвета в сектор ВЕИ. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха шестима представители на сектора. Четвъртата среща […]

В гр. Комотини се проведе пета поредна среща на бизнес съвета в сектор Здравеопазване

На 01.06.2023г. в гр. Комотини се проведе петата редовна среща на бизнес съвета в сектор Здравеопазване. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Петата среща на бизнес съвета проучи пътищата за интегриране […]

В гр. Кавала се проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 31.05.2023г. в гр. Кавала се проведе редовна среща на бизнес съвет в сектор ВЕИ. Срещата беше организирана от партньорите по проекта сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Срещата имаше за цел да рационализира логистиката […]

В гр. Лименас на о-в Тасос се проведе редовна среща на представители от туристическия бранш

Срещата се проведе на 26.05.2023г. и се проведе във връзка с проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата се събраха представители на туристическия бизнес, за да обсъдят преобладаващите предизвикателства и да проучат начини за сътрудничество. Участниците участваха в откровен диалог за идентифициране и приоритизиране […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм

На 25.05.2023г. в гр. Лименас се проведе редовна среща на Бизнес съвет в сектор Туризъм. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Срещата предостави платформа за заинтересованите страни в туристическия сектор да […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Туристическия сектор

Втората среща на Бизнес съвета в сектор Туризъм се състоя на 19.05.2023г. в гр. Лименас на о-в Тасос. На срещата присъстваха 16 представители на туристическия сектор и беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract […]

В гр. Комотини се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 15.05.2023г.  в гр. Кавала са проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор здравеопазване. Срещата беше организирана от срдужение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На четвъртата среща на бизнес съвета фокуса на дискусията се […]

В гр. Комотини се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На третата среща на съвета, дискусията се съсредоточи около европейското програмно финансиране, известно като ΕΣΠΑ, и потенциалните му приложения за бизнеса в здравеопазването. Проучихме как предприятията в сектора на здравеопазването могат ефективно да включат това финансиране в своя полза. Фокусът на деня беше да се даде информация за програмата ΕΣΠΑ и да се насочат участниците […]