Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници

На 14.09.2022г. от 13:30 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Материали и технологии

На 14.09.2022 г. от 17:00 часа в гр. Чепеларе се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор

На 20.09.2022г. от 15:30 часа в зала „Знание“ в гр. Хасково се проведе редовно заседание в Агро – хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 5 представители […]

Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 11.05.2022 г. от 17:00 часа в гр. Чепеларе се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха […]

Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор

На 10.05.2022 г. от 19:30 часа в гр. Хасково се проведе среща на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 5 представители на сектора […]

Проведе се първо редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 10.05.2022 г. от 18:30 часа в гр. Хасково се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвета касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 8 представители […]

Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 09.05.2022 г. от 17:30 часа в гр. Харманли се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 6 представители […]