Проведе се информационна среща в Търговко-промишлена палата в гр. Благоевград

На 15.12.2021 г. в семинарната зала на Търговско-промишлена палата в гр. Благоевград се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Участници в срещата бяха ръководството на търговско-промишлена палата, членове на търговско-промишлена палата, представители на местни фирми занимаващи се с реклама, търговия на стоки, текстилна промишленост, представители на хотелиери и ресторантьори и членове на стопанска камара, представители на НПО. Срещата се проведе присъствено и дистанционно.

Проведе се информационна среща в залата на община Благоевград

На 15.12.2021 г. в семинарната зала на община Благоевград се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се информационна среща в гр. Банско

На 14.12.2021 г. в семинарната зала на община Банско се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха зам.кмета на община Банско, председателя на общински съвет и представители на камара на занаятчиите и асоциация на хотелиерите и бизнес.

Проведе се информационна среща в гр. Харманли

На 09.12.2021 г. в  гр. Харманли се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се информационна среща с представители на бизнеса в Хасково

На 8.12.2021 г. в зала „Знание“, гр. Хасково се проведе информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха представители на среден бизнес от региона.

Проведе се информационна среща с Камара на занаятчиите в гр. Хасково

На 07.12.2021 г., в семинарната зала на Домa на техниката в гр. Хасково, се състоя информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.