Приключи изпълнението на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Сдружение РИСК, заедно с партньорите си от СНЦ ИОР, DE.CU.T.E. и JOIN4CS, успешно приключиха изпълнението на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. При изпълнение на проектните дейности българските партньори проведоха редица информационни събития и срещи с местните власти и бизнеса в пограничните райони – Кърджали, […]

Проведе се втора среща на бизнес съвета в сектор ВЕИ в гр. Кавала

Сдружение “Development of culture tourism environment” – DE. CU.T.E. организира среща в сектор възобновяема енергия. Срещата се проведе на 26.04.2023г. в гр. Кавала и беше свикана, за да се разгледат потенциалните възможности за сътрудничество в енергийния сектор и да се отговори на общите предизвикателства, пред които е изправен бизнеса в пограничната зона в Гърция. Срещата […]

Сдружение ИОР проведе редица от информационни срещи с местните власти в пограничната зона в изпълнение на проект “Business Council ”

В изпълнение на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г., сдружение „Институт за общностно развитие“, бенефициент по проекта проведе 11 срещи с местните власти, на които бяха изложени проблемите, идентифицирани по време на редовните заседания на бизнес съветите. Срещите се проведоха в сградите на общинските/ областните […]

В гр. Кавала се проведе се встъпителна среща в сектор Енергия

Партньорите по проекта, сдружение “Development of culture tourism environment” – DE. CU.T.E. организира встъпителната среща в сектор възобновяема енергия, свикана на 19 април 2023 г. в гр. Кавала. Срещата отбеляза началото на съвместни усилия за напредък в инициативите за възобновяема енергия. Дневеният ред включваше обсъждане на програмата на проект “Business Council – BC 6275” финансиран […]

The last regular meeting of the Business Council in the Waste Management sector was held in the town of Kardzhali

На 12.04.2023г. от 16:00 часа в град Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха шестима […]

On April 12, the last regular meeting of the Business Council in the Textile sector was held in Kirkovo

На 12.04.2023 г. от 13:00 часа в с. Кирково се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Шест представители на сектора от […]

The last regular meeting of the Business Council in the Agro-food industry was held

На 12.04.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Кирково се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата […]

The last regular meeting of the Business Council in the Healthcare sector was held in the town of Kardzhali

На 12.04.2023 г. от 15:00 часа в гр. Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха петима представители […]

A regular meeting of the Business Council in the Waste Management sector was held in Blagoevgrad

На 08.04.2023г. от 15:00 часа в град Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха петима представители […]

A regular meeting of the Business Council in the Textile sector was held in the town of Kardzhali

На 07.04.2023 г. от 17:00 часа в гр. Кърджали се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Осем представители на сектора от пограничните […]