The implementation of the project "Business Council - BC 6275" financed by the INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020 program, Subsidy contract No. B6.3a.18/13.04.2021, has ended.

The RISK association, together with its partners from the NGO IOR, DE.CU.T.E. and JOIN4CS, successfully completed the implementation of the project "Business Council - BC 6275" financed by INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020 program, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021. During the implementation of the project activities, the Bulgarian partners held a number of informational events and meetings with local authorities and businesses in the border areas - Kardzhali, [...]

The last meeting of the Business Council in the Technology Sector was held in Thessaloniki

The last day of the meetings in Thessaloniki, held on 15.09.2023, served as a platform for demonstrating innovative solutions developed by Greek start-up companies, reflecting on the series of meetings and exploring opportunities for cooperation with businesses from the Bulgarian network. The meeting started with an exciting presentation of cutting-edge technologies developed by Greek startups. A prototype robot designed and […]

Another regular meeting of the business council was held in the Technology sector

On the third day of the Thessaloniki meetings, the focus shifted to strategizing an educational workshop aimed at empowering other program sectors to effectively incorporate new technologies into their businesses. The meeting began with an acknowledgment of the transformative potential of technology in various sectors. Participants recognized the importance of providing businesses […]

A second meeting of representatives of the technological sector was held in Thessaloniki

The second meeting of the representatives of the technology sector in the city of Thessaloniki took place on September 4, 2023. The meeting marked a key moment for cross-border cooperation, focusing on exploring start-up networks in Greece and Bulgaria and identifying opportunities for mutual growth and expansion. The discussion began with an in-depth analysis of the startup ecosystems in both countries, shedding light […]

The first meeting of the Business Council in the Technology sector was held in Thessaloniki

The first meeting of the representatives of the sector in Thessaloniki was held on September 1, 2023. 7 representatives of the sector were present. The meeting was organized by the association "Development of culture tourism environment" - DE. CU.T.E. under the project "Business Council - BC 6275" financed by INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020 program, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021. The meeting began with a presentation of the program of Business [...]

A regular meeting of the Business Council was held in the Technology sector

In the town of Xanthi on 10.07.2023. a regular meeting of the Business Council was held in the Technology sector. The meeting was organized by "Development of culture tourism environment" - DE. CU.T.E. under the project "Business Council - BC 6275" financed by INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020 program, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021. The fifth day of the Xanthi meeting on 10 July 2023 […]

A regular meeting of the Business Council in the Technology Sector was held in the town of Xanthi

На петия и последен ден от срещата ни в Ксанти, проведена на 10.07.23 г., се събраха 6 участници на място и 7, които се присъединиха дистанционно чрез Zoom. Тъй като това отбеляза кулминацията на срещите в Ксанти, фокусът се измести към планирането на предстоящата поредица от срещи, планирани да се проведат в Солун следващия месец. […]

A regular meeting of representatives of the technological sector was held in the town of Xanthi

На 07.07.2023г. в гр. Ксанти се проведе редовна среща на Бизнес съвета в технологичния сектор. Срещата беще организирана от сдружение “Development of culture tourism environment” – DE. CU.T.E. по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха шестима представители на сектора . Фокусът на […]

A regular meeting of the Business Council in the Technology Sector was held in the town of Xanthi

Третата среща на Бизнес съвета в сектор Технологии се проведе в гр. Ксанти на 03.07.2023г. На срещата присъстваха петима представители на сектора.Шестима бяха присъединилите се онлайн. Участниците участваха в откровени разговори относно преобладаващите предизвикателства, пред които са изправени технологичните компании, подчертавайки проблеми като придобиване на таланти, недостиг на умения и значителния проблем с изтичането на […]

The last meeting of the Business Council in the Healthcare sector was held

Втората среща в гр. Солун се състоя на 30.06.2023г. и беше организирана във връзка с проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Организатори на срещата бяха сдружение “Development of culture tourism environment” – DE. CU.T.E. Денят се фокусира върху подробен анализ на структурата и стъпките, включени […]