Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

На 10.12.2022г. от 11:00ч.в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха шестима представители на сектора […]

Πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Υγείας

На 10.12.2022г. от 16:00 часа в град Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Петима представители на сектора от пограничните области […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 10.12.2022гл от 15:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Шест представители на сектора […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

  На 10.12.2022г. от 14:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На заседанието присъстваха […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор

На 10.12.2022 г. от 12:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 7 представители на […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 03.12.2022 г. от 13:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Шест представители на сектора от пограничните […]

Πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον κλάδο Υλικών και Τεχνολογιών

На 03.12.2022г. от 15:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На редовното заседание на БС […]

Πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον κλάδο Διαχείρισης Απορριμμάτων

На 03.12.2022г. от 11:00 ч. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Присъстващите представители на сектора от […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

  На 03.12.2022г. от 14:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На заседанието присъстваха […]

Πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Υγείας

На 03.12.2022г. от 16:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Шест представители на сектора от пограничните области Хасково, […]