Сформира се Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 23.02.2022 г. от 14:00 часа в гр. Чепеларе се проведе среща за сформиране на Бизнес съвет касаещ сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 6 човека, които бяха представители на сектор Материали и технологии от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата за конституиране на бизнес съвета започна на време в присъствен режим, като беше осигурен и онлайн достъп за заинтересовани лица, които не са имали възможност да присъстват физически.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи (в т.ч. и включилите се дистанционно), като направи предложение за дневен ред. Като първа точка от дневния ред беше обсъден Правилника за работа на бизнес съвета по въпросите на сектор Материали и технологии.

На срещата стартира дискусия между присъстващите, като всеки представи себе си и своята дейност, както следва: присъстващите представители на сектора споделиха, че въпреки дългогодишния си опит в тази сфера за пръв път се срещат с представители на същия сектор на „една маса“ за обсъждане и превенция на общи проблеми; присъстващите представители дървопреработватели споделиха, че искат новосформираният бизнес съвет да работи за осигуряване на сътрудничество с Гърция с цел износ на дървесина, други присъстващи споделиха нуждата от регулация на плащанията и за обмяна на ноу-хоу за техническите проблеми в сектора.

След така провелото се събеседване модераторът прикани всички участници, в т.ч. и тези включили се онлайн да представят както себе си, така и своята дейност. Всички представители на сектор Материали и технологии размениха своите контакти с цел улесняване на комуникацията между тях. Освен това бяха набелязани и обсъдени първоначалните задачи и работни инициативи в помощ на сектора, с които бизнес съветът да се заеме.

От страна на бенефициента бяха подготвени регистрационни форми за участниците в бизнес съветите, чието попълване ще бъде финализирано при лична среща в процеса на работа, поради наличието на лични данни и необходимостта от полагането на собственоръчен подпис от всеки заинтересован член.

След приключване на дискусията модераторът обясни за споделеното (облачно) пространство на БС, като разсясни неговите функции и цели. В споделеното пространство всеки член на бизнес съвета ще има достъп до различни документи. Бяха повдигнати и обсъдени въпросите касаещи избирането на управителен съвет на настоящия Бизнес съвет, но присъстващите представители на сектора решиха да обсъдят, дали ще има УС на следваща среща.

.