Συγκροτείται Επιχειρηματικό Συμβούλιο στον κλάδο Υλικών και Τεχνολογιών

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022 στις 14:00 στο Chepelare πραγματοποιήθηκε συνάντηση για τη συγκρότηση Επιχειρηματικού Συμβουλίου σχετικά με τον Τομέα Υλικών και Τεχνολογιών στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan, καθώς η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Business Συμβούλιο - BC 6275 ”χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V / A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18 / 13.04.2021.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 6 άτομα που ήταν εκπρόσωποι του τομέα Υλικών και Τεχνολογιών από τις παραμεθόριες περιοχές Χάσκοβο, Κάρτζαλι, Μπλαγκόεβγκραντ και Σμόλιαν. Η συνεδρίαση για τη συγκρότηση του επιχειρηματικού συμβουλίου ξεκίνησε εγκαίρως αυτοπροσώπως και δόθηκε διαδικτυακή πρόσβαση σε μέλη που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν φυσικά.

Ο συντονιστής της εκδήλωσης καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους (συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετείχαν εξ αποστάσεως), κάνοντας μια πρόταση για την ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν ο Εσωτερικός Κανονισμός του Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τον Τομέα Υλικών και Τεχνολογιών.

Η συνάντηση ξεκίνησε συζήτηση. Καθένα από τα μέλη παρουσιάζοντας τον εαυτό του και τις δραστηριότητές του ως εξής: οι παρόντες εκπρόσωποι του κλάδου είπαν ότι παρά την πολυετή εμπειρία τους στον τομέα αυτό συναντήθηκαν για πρώτη φορά με εκπροσώπους του ίδιου τομέα σε ένα «τραπέζι» για συζήτηση και πρόληψη κοινά προβλήματα? Οι παρόντες εκπρόσωποι των επεξεργαστών ξύλου δήλωσαν ότι θέλουν το νεοσύστατο επιχειρηματικό συμβούλιο να εργαστεί για να διασφαλίσει τη συνεργασία με την Ελλάδα για εξαγωγή ξυλείας, άλλοι παρακολούθησαν την ανάγκη ρύθμισης των πληρωμών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε τεχνικά θέματα του κλάδου.

Μετά τη συνέντευξη, ο συντονιστής κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες, συμ. και όσοι συμμετέχουν στο Διαδίκτυο για να παρουσιάσουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τις δραστηριότητές τους. Όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου Υλικών και Τεχνολογιών αντάλλαξαν τις επαφές τους προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταξύ τους επικοινωνία. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και συζητήθηκαν τα αρχικά καθήκοντα και οι πρωτοβουλίες εργασίας για να βοηθηθεί ο τομέας που θα αντιμετωπιστεί από το επιχειρηματικό συμβούλιο.

Από την πλευρά του δικαιούχου, ετοιμάστηκαν έντυπα εγγραφής για τους συμμετέχοντες στα επιχειρηματικά συμβούλια, η ολοκλήρωση των οποίων θα οριστικοποιηθεί σε προσωπική συνάντηση στη διαδικασία εργασίας, λόγω διαθεσιμότητας προσωπικών δεδομένων και ανάγκης χειρόγραφης υπογραφής του κάθε ενδιαφερόμενο μέλος.

Αφού τελείωσε η συζήτηση, ο συντονιστής εξήγησε για τον κοινόχρηστο (σύννεφο) χώρο του BS, εξηγώντας τις λειτουργίες και τους σκοπούς του. Στον κοινόχρηστο χώρο, κάθε μέλος του επιχειρηματικού συμβουλίου θα έχει πρόσβαση σε διαφορετικά έγγραφα. Τέθηκαν και συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν την εκλογή διοικητικού συμβουλίου του σημερινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, αλλά οι παριστάμενοι εκπρόσωποι του κλάδου αποφάσισαν να συζητήσουν εάν θα υπάρξει ΔΣ στην επόμενη συνεδρίαση.

.