Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο στο Χάσκοβο

Ενημερωτική εκδήλωση για το έργο «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021, έλαβε χώρα στις 07.12.2020 αίθουσα του Οίκου Τεχνολογίας στο Χάσκοβο.
Έγινε εμπεριστατωμένη παρουσίαση στην πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα INTERREG και τον κύριο στόχο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης No B6. 3α.18/13.04.2021. Μετά την εισαγωγή του προγράμματος ακολούθησε παρουσίαση των καλών πρακτικών του δικαιούχου και του πραγματικού προσανατολισμού του στις δημόσιες υποθέσεις. Μετά την παρουσίαση του προγράμματος ακολούθησε περιγραφή του δικαιούχου με τις καλές πρακτικές και τον πραγματικό προσανατολισμό του στις δημόσιες υποθέσεις. Επεξηγήθηκαν οι εταίροι του έργου, το προφίλ τους και η εστίαση στις δημόσιες υποθέσεις. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παρουσιάστηκε η έννοια των επιχειρηματικών συμβουλίων, η εντολή τους, το όραμά τους και το τι θα κάνουν. Επίκεντρο της παρουσίασης ήταν τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει ένα επιχειρηματικό συμβούλιο στην επιχειρηματική κοινότητα.
Κατόπιν τούτου, αφιερώθηκε χρόνος για την παρουσίαση των πιθανών συμμετεχόντων σε ένα επιχειρηματικό συμβούλιο, συγκεκριμένα εκπροσώπων από διάφορους φορείς του κλάδου, δημοτικές/περιφερειακές διοικήσεις και εκπροσώπους επιχειρήσεων. Εξηγήθηκε ότι δεν υπάρχει χρέωση για τη συμμετοχή και η διοικητική λειτουργία θα παρέχεται από τον δικαιούχο.
Έγινε μια σύντομη συζήτηση για τα διαπιστευτήρια των επιχειρηματικών συμβουλίων, καθώς αυτό πυροδότησε το ενδιαφέρον των ανθρώπων για το πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει η εξουσία τους και πόσο θα μπορούσε να ενισχυθεί ο δημόσιος ρόλος τους.
Τέθηκε θέμα αλλαγής του νόμου για τους βιοτέχνες. Έγινε συζήτηση για την τρέχουσα αδυναμία τους να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.
Έγινε συζήτηση για το πότε ακριβώς θα άρχιζαν να λειτουργούν τα επιχειρηματικά συμβούλια γιατί αυτή είναι μια ευκαιρία να βελτιωθεί το μικροπεριβάλλον.
Μετά το διάλειμμα για καφέ, η κύρια συζήτηση αφορούσε τους συμμετέχοντες των συμβουλίων, τα προφίλ τους και τον τρόπο να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμοι για να λύσουν το πρόβλημά τους.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τη ΜΚΟ RISK δόθηκαν λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης, όπως email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ιστότοπος,<br>
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, εν κατακλείδι, ζητήθηκε, και από την πλευρά του δικαιούχου, δεσμεύτηκε, κατά την ουσιαστική συγκρότηση των επιχειρηματικών συμβουλίων, να αναζητηθούν οι παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, εκπρόσωπος του δικαιούχου και ο συντονιστής πραγματοποίησαν μια σειρά από άτυπες προσωπικές συνομιλίες με εκπροσώπους επιχειρήσεων που επιθυμούσαν να δημιουργήσουν προσωπική επαφή σχετικά με τη συγκρότηση των συμβουλίων και την ένταξή τους σε αυτά.