Проведе се информационна среща с Камара на занаятчиите в гр. Хасково

На 07.12.2021 г., в семинарната зала на Домa на техниката в гр. Хасково, се състоя информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.
На първо  бе направена обстойна презентация на програма ИНТЕРРЕГ и основната цел и очаквани резултати по проект: “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. След представянето на програмата последва представяне на бенефициента с добрите му практики и фактическата му насоченост в обществените дела. Бяха разяснени партньорите в проекта, техния профил и насоченост в обществените тела. В хода на презентацията се представи идеята за бизнес съвети, техните правомощия, тяхната идея и с какво ще се занимават. Фокус във въпросната презентация бе полезността за бизнеса, която може да донесе един бизнес съвет.
След това бе отделено време, за да се представят потенциалните участници в един бизнес съвет, а именно – представители на различни браншови организации, общинска/областна администрация и представители на бизнес. Бе обяснено, че участието е безплатно, а административното функциониране ще бъде осигурено от бенефициента.
В разговора за пълномощията на бизнес съветите се получи кратка дискусия, тъй като това предизвика интерес у хората – докъде може да стигнат правомощията им и доколко може да им се засили обществената роля.
Беше повдигнат въпроса за промяна на закона за занаятчиите. Имаше дискусия относно невъзможността им към момента да се възползват от евро-финансиране за разрастване на техния бизнес.
Бе повдигнат разговора за това кога точно ще заработят въпросните бизнес съвети, защото това е шанс за подобряване на микросредата.
След проведената кафе пауза основно се коментира какви ще са участниците в съветите, какъв профил и какъв е начина, така че да бъдат максимално полезни за разрешаване на проблема им.
Малко преди края на събитието, бе предоставена контактна информация със СНЦ РИСК, в т.ч. имейл, телефон, адрес, сайт и т.н.
Поради големия интерес, в заключение, бе поискано, а от страна на бенефициента поеха ангажимент, при фактическото конституиране на бизнес съветите, да бъдат потърсени присъстващите на днешната среща участници.
След приключването на събитието представител на бенефициента и модератора проведоха редица неформални лични разговори с представители на бизнеса, които пожелаха да установят личен контакт по повод формирането на съветите и включването им в тях.