Проведе се информационна среща с Камара на занаятчиите в гр. Хасково

На 07.12.2021 г., в семинарната зала на Домa на техниката в гр. Хасково, се състоя информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Стартират поредица от информационни събития за запознаване на заинтересованите страни с концепцията и функциите на бизнес съветите в изпълнение на проект “Business council”, финансиран по проект BC 6275, програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020

В изпълнение на дейности по проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г., стартират поредица от информационни събития целящи информиране на заинтересованите страни, относно възможността за основаване и участие в Бизнес съвети. Бизнес съветите ще бъдат 7 в България, в областите Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград. Представители на браншови организации, камари и палати, бизнес, общинска и областна администрация са основните поканени участници в информационните срещи. Срещите ще информират аудиторията за възможностите и параметрите на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020, и ще запознаят участниците с правомощията и дейността на бъдещите Бизнес съвети.