Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο στο Χάσκοβο

Ενημερωτική εκδήλωση για το έργο «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021, έλαβε χώρα στις 07.12.2020 αίθουσα του Οίκου Τεχνολογίας στο Χάσκοβο.

Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την εισαγωγή των ενδιαφερομένων στην έννοια και τις λειτουργίες των επιχειρηματικών συμβουλίων εγκαινιάζονται στο πλαίσιο του έργου Business Council, που χρηματοδοτείται από το έργο BC 6275, Πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Στο πλαίσιο του έργου «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, σύμβαση επιχορήγησης αρ. B6.3a.18/13.04.2021, σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση έχουν δρομολογηθεί οι ενδιαφερόμενοι για τη δυνατότητα ίδρυσης και συμμετοχής σε Επιχειρηματικά Συμβούλια. Θα υπάρξουν 7 Επιχειρηματικά Συμβούλια στη Βουλγαρία, στις περιοχές Smolyan, Haskovo, Kardzhali και Blagoevgrad. Οι κύριοι προσκεκλημένοι στις ενημερωτικές συναντήσεις είναι εκπρόσωποι κλαδικών οργανώσεων, επιμελητηρίων και συμβουλίων, επιχειρηματικών, δημοτικών και περιφερειακών διοικήσεων. Οι συναντήσεις θα ενημερώσουν το κοινό για τις ευκαιρίες και τις παραμέτρους του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και θα μυήσουν τους συμμετέχοντες στις εξουσίες και τις δραστηριότητες των μελλοντικών Επιχειρηματικών Συμβουλίων.