Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους των τοπικών αρχών του δήμου Garmen

Στις 25.02.2022 και ώρα 09:30 στο κτίριο της δημοτικής διοίκησης Garmen, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για την υλοποίηση του έργου «Επιχειρηματικό συμβούλιο»- 6275_BC, χρηματοδοτούμενο από την υπ’ αριθμ. Β6.3α.18/13.04.2021 σύμβαση επιχορήγησης. , Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V-А Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους των τοπικών αρχών του δήμου Μπλαγκόεβγκραντ

Στις 24.02.2022, στις 2:00 μ.μ., σε αίθουσα που βρίσκεται στη δημοτική διοίκηση του Μπλαγκόεβγκραντ, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για την υλοποίηση του έργου «Επιχειρηματικό συμβούλιο»- 6275_BC, που χρηματοδοτήθηκε από τη σύμβαση επιχορήγησης αριθ. B6.3a.18/ 13.04.2021, Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V-Α Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους των τοπικών αρχών του δήμου Jebel

Στις 22.02.2022 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο κτίριο του Δήμου Jebel, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρηματικό συμβούλιο» - 6275_BC, χρηματοδοτούμενο από τη σύμβαση επιχορήγησης αρ. Β6.3α.18/13.04.2021, Πρόγραμμα για εδαφική συνεργασία Interreg V-А Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο Business Incubator στην πόλη Kardzhali

Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους της περιφερειακής διοίκησης και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 29.12.2021 στην αίθουσα σεμιναρίων του Business Incubator στο Kardzhali. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021.

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στην πόλη Κάρτζαλι

Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του τουριστικού τομέα πραγματοποιήθηκε στις 16.12.2021 στην αίθουσα σεμιναρίων του ξενοδοχείου Cesar 2 στο Kardzhali. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτήθηκε από το INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021.

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο Μπλαγκόεβγκραντ

Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους της περιφερειακής διοίκησης και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 15.12.2021 στην αίθουσα σεμιναρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην πόλη Μπλαγκόεβγκραντ. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν η διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι τοπικών εταιρειών που ασχολούνται με τη διαφήμιση, το εμπόριο αγαθών, την κλωστοϋφαντουργία, εκπρόσωποι ξενοδόχων και εστιατορίων και μέλη του Επιμελητηρίου Εμπορίου, εκπρόσωποι ΜΚΟ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αυτοπροσώπως και εξ αποστάσεως.

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δήμου Μπλαγκόεβγκραντ

Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους της περιφερειακής διοίκησης και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 15.12.2021 στην αίθουσα σεμιναρίων του Δήμου Μπλαγκόεβγκραντ. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021.

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο Μπάνσκο

Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους της περιφερειακής διοίκησης και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 14.12.2021 στην αίθουσα σεμιναρίων του δήμου Μπάνσκο. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο- BC 6275» που χρηματοδοτήθηκε από το INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος του δήμου Μπάνσκο, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και εκπρόσωποι του βιοτεχνικού επιμελητηρίου και της ένωσης ξενοδόχων και επιχειρήσεων.

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στην πόλη Χαρμανλί

Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους της περιφερειακής διοίκησης και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 09.12.2021 στην πόλη Harmanli. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο- BC 6275» που χρηματοδοτήθηκε από το INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021.

  • 1
  • 2