Проведе се редовно заседание в Агро – хранителния сектор

На 19.11.2022г. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор. Присъстващите представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян бяха седем. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Здравеопазване

На 12.11.2022 г. от 11:00 часа в гр. Благоевград на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха общо 7 представители на сектора от пограничните […]

Проведе се редовно заседание в Агро – хранителния сектор

На 12.11.2022г. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор. Срещата се проведе в Зала 1 на Търговско промишлената палата в гр. Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 12.11.2022 г. от 14:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха 7 […]

Проведе се редовно заседание в сектор Туризъм

На 20.09.2022 г. от 18:00 часа в зала „Знание“ гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в приоритетен сектор Текстил

На 20.09.2022г. от 16:30 часа в зала „Знание“ в гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 14.09.2022г. в от 14:30 часа, в сградата на общинска администрация Смолян, се проведе заседание на Бизнес съвет в приоритетен сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници

На 14.09.2022г. от 13:30 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.