Приключи изпълнението на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Сдружение РИСК, заедно с партньорите си от СНЦ ИОР, DE.CU.T.E. и JOIN4CS, успешно приключиха изпълнението на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. При изпълнение на проектните дейности българските партньори проведоха редица информационни събития и срещи с местните власти и бизнеса в пограничните райони – Кърджали, […]

В гр. Солун се проведе последната среща на Бизнес съвета в Технологичния сектор

Последният ден от срещите в Солун, проведен на 15.09.2023г., послужи като платформа за демонстриране на иновативни решения, разработени от гръцки стартиращи фирми, размисъл върху серията срещи и проучване на възможностите за сътрудничество с бизнеса от българската мрежа. Срещата започна с вълнуващо представяне на авангардни технологии, разработени от гръцки стартиращи компании. Прототип на робот, проектиран и […]

Проведе се поредна редовна среща на бизнес съвет в сектор Технологии

На третия ден от срещите в Солун, фокусът се измести към изготвяне на стратегия за образователен семинар, насочен към овластяване на други сектори от програмата да включат ефективно нови технологии в своя бизнес. Срещата започна с признание за трансформиращия потенциал на технологиите в различни сектори. Участниците признаха важността на това да се предоставят на бизнеса […]

Проведе се втора среща на представители на технологичния сектор в гр. Солун

Втората среща на представителите на технологичния сектор в гр. Солун се състоя на 04.09.2023г. Срещата отбеляза ключов момент за трансгранично сътрудничество, като се фокусира върху проучване на стартиращи мрежи в Гърция и България и идентифициране на възможности за взаимен растеж и разширяване. Дискусията започна със задълбочен анализ на стартъп екосистемите в двете страни, хвърляйки светлина […]

Проведе се първа среща на Бизнес съвета в сектор Технологии в гр. Солун

Първата среща на представителите на сектора в Солун, се проведе на 01.09.2023г. Присъстваха 7 представители на сектора. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Срещата започна с представяне на програмата на Бизнес […]

Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Технологии

В гр. Ксанти на 10.07.2023г. се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Технологии. Срещата беше организирана от „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Петият ден от срещата в Ксанти на 10 юли 2023 г. […]

В гр. Ксанти се проведе редовна среща на Бизнес съвет в Технологичния сектор

На петия и последен ден от срещата ни в Ксанти, проведена на 10.07.23 г., се събраха 6 участници на място и 7, които се присъединиха дистанционно чрез Zoom. Тъй като това отбеляза кулминацията на  срещите в Ксанти, фокусът се измести към планирането на предстоящата поредица от срещи, планирани да се проведат в Солун следващия месец. […]

В гр. Ксанти се проведе редовна среща на представители на технологичния сектор

На 07.07.2023г. в гр. Ксанти се проведе редовна среща на Бизнес съвета в технологичния сектор. Срещата беще организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха шестима представители на сектора . Фокусът на […]

В гр. Ксанти се проведе редовна среща на Бизнес съвет в Технологичния сектор

Третата среща на Бизнес съвета в сектор Технологии се проведе в гр. Ксанти на 03.07.2023г. На срещата присъстваха петима представители на сектора.Шестима бяха присъединилите се онлайн. Участниците участваха в откровени разговори относно преобладаващите предизвикателства, пред които са изправени технологичните компании, подчертавайки проблеми като придобиване на таланти, недостиг на умения и значителния проблем с изтичането на […]

Проведе се последна среща на бизнес съвета в сектор Здравеопазване

Втората среща в гр. Солун се състоя на 30.06.2023г. и беше организирана във връзка с проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Организатори на срещата бяха сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E. Денят се фокусира върху подробен анализ на структурата и стъпките, включени […]