Η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κάρτζαλι

Στις 12.04.2023 από τις 16:00 στην πόλη Kardzhali, πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V /A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν έξι [...]

Στις 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Κίρκοβο η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

Στις 12.04.2023 στις 13:00 στο χωριό Kirkovo πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου σχετικά με τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Έξι εκπρόσωποι του κλάδου από […]

Πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον Αγροδιατροφικό κλάδο

Στις 12.04.2023 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Kirkovo πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον αγροδιατροφικό τομέα στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο – BC 6275» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιχορήγησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση […]

Η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Υγείας πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κάρτζαλι

Στις 12.04.2023 στις 15:00 στην πόλη Kardzhali, πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Υγείας στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν πέντε εκπρόσωποι […]

Στο Μπλαγκόεβγκραντ πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων

Στις 04/08/2023 από τις 15:00 στην πόλη Μπλαγκόεβγκραντ, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων στις παραμεθόριες περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Χάσκοβο, Κάρτζαλι και Σμόλιαν και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/ A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν πέντε εκπρόσωποι […]

Τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας πραγματοποιήθηκε στην πόλη Kardzhali

Στις 04/07/2023 στις 17:00 στην πόλη Kardzhali, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan, και η δραστηριότητα διεξάγεται στο πλαίσιο του έργο «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Οκτώ εκπρόσωποι του κλάδου από τα σύνορα […]

Η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα των Υλικών και Τεχνολογιών πραγματοποιήθηκε στην πόλη Jebel

Στις 07.04.2023 στις 14:00 στην πόλη Jebel, πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα Υλικών και Τεχνολογιών στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali και Smolyan και η δραστηριότητα διεξάγεται υπό το έργο «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν […]

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα των ΑΠΕ πραγματοποιήθηκε στο Μπλαγκόεβγκραντ

Στις 04/08/2023 από τις 15:00 στην πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πηγών ενέργειας στις παραμεθόριες περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Χάσκοβο, Κάρτζαλι και Σμόλιαν και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου " Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Πέντε εκπρόσωποι των ΑΠΕ […]

Πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη βιομηχανία αγροδιατροφής στην πόλη Dzebel

Στις 07.04.2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Jebel πραγματοποιήθηκε η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον αγροδιατροφικό τομέα στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο – BC 6275» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιχορήγησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση […]

Πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα των ΑΠΕ

Στις 04/07/2023 από τις 16:00 στην πόλη Kardzhali, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πηγών ενέργειας στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan, και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου " Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Έξι εκπρόσωποι των ΑΠΕ […]