Проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 03.05.2023г. в гр. Комотини се проведе редовно заседание на бизнес съвета в сектор Здравеопазване. Срещата беше организирана от сдружение “Development of culture tourism environment” – DE. CU.T.E. по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На втората среща на бизнес съвета присъстваха петима души лично, […]

Сформира се бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 27.04.2023г. в гр. Комотини, на среща проведена от сдружени “Development of culture tourism environment” – DE. CU.T.E. по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. Срещата за сформиране на бизнес съвета събра здравни специали в гр. Комотини. Сред участниците бяха хирурзи, очни лекари и общопрактикуващи […]

Проведе се втора среща на бизнес съвета в сектор ВЕИ в гр. Кавала

Сдружение “Development of culture tourism environment” – DE. CU.T.E. организира среща в сектор възобновяема енергия. Срещата се проведе на 26.04.2023г. в гр. Кавала и беше свикана, за да се разгледат потенциалните възможности за сътрудничество в енергийния сектор и да се отговори на общите предизвикателства, пред които е изправен бизнеса в пограничната зона в Гърция. Срещата […]

Сдружение ИОР проведе редица от информационни срещи с местните власти в пограничната зона в изпълнение на проект “Business Council ”

В изпълнение на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г., сдружение „Институт за общностно развитие“, бенефициент по проекта проведе 11 срещи с местните власти, на които бяха изложени проблемите, идентифицирани по време на редовните заседания на бизнес съветите. Срещите се проведоха в сградите на общинските/ областните […]

В гр. Кавала се проведе се встъпителна среща в сектор Енергия

Партньорите по проекта, сдружение “Development of culture tourism environment” – DE. CU.T.E. организира встъпителната среща в сектор възобновяема енергия, свикана на 19 април 2023 г. в гр. Кавала. Срещата отбеляза началото на съвместни усилия за напредък в инициативите за възобновяема енергия. Дневеният ред включваше обсъждане на програмата на проект “Business Council – BC 6275” финансиран […]

Η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κάρτζαλι

Στις 12.04.2023 από τις 16:00 στην πόλη Kardzhali, πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V /A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν έξι [...]

Στις 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Κίρκοβο η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

Στις 12.04.2023 στις 13:00 στο χωριό Kirkovo πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου σχετικά με τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Έξι εκπρόσωποι του κλάδου από […]

Πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον Αγροδιατροφικό κλάδο

Στις 12.04.2023 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Kirkovo πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον αγροδιατροφικό τομέα στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardjali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο – BC 6275» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιχορήγησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση […]

Η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Υγείας πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κάρτζαλι

Στις 12.04.2023 στις 15:00 στην πόλη Kardzhali, πραγματοποιήθηκε η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Υγείας στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν πέντε εκπρόσωποι […]

Στο Μπλαγκόεβγκραντ πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων

Στις 04/08/2023 από τις 15:00 στην πόλη Μπλαγκόεβγκραντ, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων στις παραμεθόριες περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Χάσκοβο, Κάρτζαλι και Σμόλιαν και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/ A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν πέντε εκπρόσωποι […]