Проведе се втора среща на представители на технологичния сектор в гр. Солун

Втората среща на представителите на технологичния сектор в гр. Солун се състоя на 04.09.2023г. Срещата отбеляза ключов момент за трансгранично сътрудничество, като се фокусира върху проучване на стартиращи мрежи в Гърция и България и идентифициране на възможности за взаимен растеж и разширяване.

Дискусията започна със задълбочен анализ на стартъп екосистемите в двете страни, хвърляйки светлина върху техните силни страни, предизвикателства и области на иновации. Участниците се задълбочиха в уникалните характеристики на гръцките и българските стартиращи компании, обсъждайки техните иновативни решения, пазарна привлекателност и мащабируемост.
Значителна част от срещата беше посветена на осветяването на забележителни стартиращи компании от България, демонстрирайки тяхната разнообразна гама от предложения и предприемачески дух. Чрез оживени дискусии и презентации участниците получиха ценна представа за потенциала за сътрудничество и обмен на знания между стартиращи компании от Гърция и България.
Основно в дискусиите беше проучването на възможностите за работа в мрежа, улеснени от проекта. Участниците участваха в стратегически сесии за мозъчна атака, изследвайки иновативни начини, по които стартиращи фирми могат да използват мрежата на проекта, за да разширят обхвата си, да получат достъп до нови пазари и да създадат значими партньорства през границите.
Срещата завърши с нотка на оптимизъм и ентусиазъм, като участниците бяха заредени с енергия от перспективите за трансгранично сътрудничество и потенциала за синергичен растеж. Докато си тръгваха, те носеха със себе си подновено чувство за цел и ангажимент да използват платформата на проекта за стимулиране на иновациите, предприемачеството и икономическия просперитет в региона.

Дискусиите спомогнаха за по-задълбочено разбиране на стартъп екосистемите в Гърция и България и подчертаха потенциала за сътрудничество и работа в мрежа между стартиращи компании от двете страни. Участниците напуснаха срещата с прозрения за това как могат да използват мрежата на проекта, за да подобрят видимостта на своя стартъп и да разширят своите бизнес възможности отвъд границите.