Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση εκπροσώπων του τεχνολογικού τομέα

Η δεύτερη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου της τεχνολογίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνάντηση σηματοδότησε μια κομβική στιγμή για τη διασυνοριακή συνεργασία, με επίκεντρο την εξερεύνηση δικτύων start-up στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και τον εντοπισμό ευκαιριών για αμοιβαία ανάπτυξη και επέκταση.

Η συζήτηση ξεκίνησε με μια εις βάθος ανάλυση των οικοσυστημάτων startup και στις δύο χώρες, ρίχνοντας φως στα δυνατά σημεία, τις προκλήσεις και τους τομείς καινοτομίας τους. Οι συμμετέχοντες εμβάθυναν στα μοναδικά χαρακτηριστικά των ελληνικών και βουλγαρικών startups, συζητώντας τις καινοτόμες λύσεις, την απήχηση στην αγορά και την επεκτασιμότητα τους.
Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην ανάδειξη αξιόλογων startups από τη Βουλγαρία, επιδεικνύοντας το ποικίλο φάσμα προσφορών και το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Μέσα από έντονες συζητήσεις και παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες απέκτησαν μια πολύτιμη εικόνα για τις δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Κεντρική θέση στις συζητήσεις ήταν η διερεύνηση ευκαιριών δικτύωσης που διευκολύνθηκε από το έργο. Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε στρατηγικές συνεδρίες καταιγισμού ιδεών, εξερευνώντας καινοτόμους τρόπους με τους οποίους οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο του έργου για να επεκτείνουν την εμβέλειά τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και να δημιουργήσουν ουσιαστικές διασυνοριακές συνεργασίες.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε μια νότα αισιοδοξίας και ενθουσιασμού, με τους συμμετέχοντες να ενθουσιάζονται από τις προοπτικές για διασυνοριακή συνεργασία και τις δυνατότητες για συνεργιστική ανάπτυξη. Καθώς έφευγαν, πήραν μαζί τους μια ανανεωμένη αίσθηση σκοπού και μια δέσμευση να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα του έργου για να προωθήσουν την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ευημερία στην περιοχή.

Οι συζητήσεις συνέβαλαν στη βαθύτερη κατανόηση των οικοσυστημάτων startup στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και υπογράμμισαν τις δυνατότητες συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ startups και από τις δύο χώρες. Οι συμμετέχοντες έφυγαν από τη συνάντηση με γνώσεις σχετικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο του έργου για να βελτιώσουν την ορατότητα της startup τους και να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες τους πέρα ​​από τα σύνορα.