Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

На 23.03.2023г. от 16:00 часа в град Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 5 представители от сектор Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажирана беше зала „Ротари“ на хотел „Кипарис Алфа“ в гр. Смолян. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с: мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като даде няколко минути за представяне на новите членове, след което обърна внимание на Правилника за дейността на Бизнес съвета.

Гражданите и собствениците на МСП, живеещи и извършващи своята дейност на територията на област Смолян имат изградени навици за управление на неопасния битов отпадък. Община Смолян е една от малкото общини в проектанта зона, която регулярно предоставя информация за възможностите за събиране, разделяне и депониране на отпадъците от домакинствата и от неопасните производства. Също така, вече е изградила навици в гражданите си за разделно събиране на отпадъците.

Забележките, които отправиха членовете на съвета бяха за правилното третиране на отпадъците преди те да бъдат изхвърлени в съдовете за разделно събиране. По предложение на присъстващите, екипът по управление на проекта пое ангажимент да направи предложение към местните власти (общинска и областна администрация) да изготвят и разпространят кратки брошури със съвети за подготовка на отпадъците от бита за рециклиране:

  • – Контейнерите за стъкло са за стъклени шишета, бурканчета от козметика, бурканчета от храни. В тях не се изхвърлят стъкла от прозорци или огледала, порцелан, луминесцентни лампи и крушки. Преди да се изхвърлят стъклените опаковки трябва да се изпразнят, да се изплакнат добре, да са без тапи и капачки.
  • – Контейнерите за пластмаса са за пластмасови бутилки, в които е имало вода, прясно мляко, бира, безалкохолни, олио; кофички от кисело мляко; шишета и туби от санитарни продукти и козметика;  каси, палета, капачки, найлонови торбички. В тях не се изхвърлят блистери от лекарства, туби от масла, домакински електроуреди, както и други вредни вещества.
  • – В контейнерите за хартия не се изхвърлят хартии със специални покрития, санитарни материали, фолио, омаслени опаковки, велпапе.