Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 10.12.2022г. от 16:00 часа в град Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща в гр. Благоевград.  За срещата беше ангажирана зала №2 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в град Благоевград.

Представителите на сектора стартираха дискусия свързана с очерталият се като наболял проблем в България – липсата и недостига на лекарствени средства в аптечната мрежа в цялата страна. Представителите на сектора споделиха, че проблемът се превръща в системен и трябва да се вземат незабавно необходимите мерки за справяне с така възникналата ситуация. На първо място се очерта като причина недобросъвестни търговски практики на търговци на едро чрез изнасянето на лекарства за износ, т.нар. реекспорт. Друга причина е недостига на ниво Европейски съюз на суровини и фармацевтични съставки, използвани за производството на лекарства, идващи от Китай и Индия. На трето място е проблема със Специализираната информационна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА). Необходими са законодателни промени във формулата, по която се проследяват и анализират лекарствените продукти и временно се ограничава износът им. И като четвърта причина е презапасяването на населението.

Бизнес съветът по здравеопазване пеши да апелира местните власти, медиите и регионалните здравни инспекции за съдействие за провеждането на информационна кампания да не се спекулира с недостига на конкретни лекарствени продукти и да не се всява паника сред населението, пациентите да не пристъпват към презапасяване с лекарства и да се доверяват на своите общопрактикуващи и лекуващи лекари, които най – добре познават здравословното им състояние и при необходимост могат  да назначат съответната терапия с генерични лекарствени продукти.