Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм

На 12.11.2022г. от 15:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на Туристическия сектор от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата на бизнес съвета по Туризъм започна на време в присъствен режим.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на проектната идея и програмата.

Темите, които бяха обсъдени по време на дискусията бяха следните:

  •  Популяризиране на страната ни като интересна и привлекателна туристическа дестинация;
  •  Модернизация на туристическата довеждаща инфраструктура;
  •  Качеството на туристическите услуги и човешкият фактор като основен и определящ за развитието на туризма в България;

В контекста на точка втора представителите на сектора решиха да изведат в общ списък компрометираната туристическа довеждащата инфраструктура и да входират искане към съответните общински съвети по общини, за да могат местните администрации да приоритизират реконструкцията и рехабилитацията на съответните обекти през новия програмен период.