Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници

На 14.09.2022г. от 13:30 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха представители на община Смолян, областна администрация Смолян, представители на бизнеса от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян.

Заседанието на бизнес съвета започна на време в присъствен режим, като беше осигурен и онлайн достъп за заинтересовани лица, които не са имали възможност да присъстват физически.

Срещата се проведе в сградата на Община Смолян, залата  беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, предпазни маски, както и вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи (в т.ч. и включилите се дистанционно).

Членовете на съвета обърнаха внимание на проблема с присъединяването в електроразпределителната мрежа. Необходимо е да се напрявят законодателни промени, за да се намери решение на този проблем. Това беше и опорната точка на заседанието, тъй като това е една от основните причини, които водят до провал на проекти или до прекалено голямото им забавяне и оскъпяване.

Участниците в срещата поискаха да им бъдат разяснени възможностите за кредитиране, които държавата предлага. Присъстващите бяха запознати с т.нар. кредитни кооперации и възможностите, които те предлагат.