Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους των τοπικών αρχών του δήμου Jebel

Στις 22.02.2022, στις 14:00, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο κτίριο του δήμου Jebel, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Business Council»- 6275_BC, χρηματοδοτούμενο από τη σύμβαση Επιχορήγησης Αρ. Β6.3α.18/13.04. 2021, Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της δημοτικής διοίκησης Τζέμπελ, όπου ήταν παρόντες επικεφαλής τμημάτων, ειδικοί και ειδικοί σε διάφορους τομείς.

Ο συντονιστής έκανε μια παρουσίαση του έργου και των συμμετεχόντων φορέων. Εξηγήστε συνοπτικά την ουσία του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία, καθώς και τους κύριους στόχους του, συγκεκριμένα: επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επιλέξιμη περιοχή, βελτίωση της ικανότητας των εκπροσώπων των ΜΜΕ να διεισδύσουν σε ξένες αγορές, προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, διεύρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητα στις παραμεθόριες περιοχές κ.λπ.

Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης παρουσίασε την ιδέα του έργου, τονίζοντας τον κύριο στόχο του τη δημιουργία 7 επιχειρηματικών συμβουλίων στη Βουλγαρία (Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Χάσκοβο, Κάρτζαλι) και 7 επιχειρηματικών συμβουλίων στην Ελλάδα (Έβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες). ).

Καθένας από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς παρουσιάστηκε με τη δική του εμπειρία, αλλά ο ρόλος του DISK στις εργασίες των επιχειρηματικών συμβουλίων συζητήθηκε λεπτομερώς, συγκεκριμένα: παροχή πλήρους υποστήριξης σε επιχειρηματικά συμβούλια που σχετίζονται με διοικητικές και οργανωτικές ανάγκες, δωρεάν εκπαίδευση, ανταλλαγή εμπειριών , παροχή πόρων, προετοιμασία και διανομή δελτίων τύπου, συντονισμός περιοδικών συνεδριάσεων των συμβουλίων και συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο συντονιστής κάλεσε τους παρόντες εκπροσώπους του δήμου Jebel να συμμετάσχουν στη συζήτηση και να υποβάλουν ερωτήσεις.

 

 

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Ανάπτυξης Καινοτόμων Εταιρειών Εκκίνησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που συμμετέχουν, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.