Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον Τομέα Τεχνολογίας

Η τελευταία ημέρα των συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε στις 15.09.2023, λειτούργησε ως πλατφόρμα επίδειξης καινοτόμων λύσεων που αναπτύχθηκαν από ελληνικές νεοφυείς εταιρείες, με προβληματισμό για τη σειρά συναντήσεων και διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας με επιχειρήσεις από το βουλγαρικό δίκτυο.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια συναρπαστική παρουσίαση τεχνολογιών αιχμής που αναπτύχθηκαν από ελληνικές startups. Ένα πρωτότυπο ρομπότ που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από μια ελληνική startup καθήλωσε τους συμμετέχοντες με τα προηγμένα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές του σε διάφορους κλάδους. Επιπλέον, μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων που αναπτύχθηκε από μια άλλη ελληνική startup έδειξε τις δυνατότητές της στη χρήση δεδομένων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τη βελτιστοποίηση των επιχειρήσεων.
Μετά την παρουσίαση, οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε μια στοχαστική συζήτηση σχετικά με τη σειρά των συναντήσεων, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, τις συνδέσεις που έγιναν και τις ευκαιρίες συνεργασίας που διερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Τα θετικά σχόλια υπογράμμισαν την αξία των συναντήσεων για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσης, της δικτύωσης και της συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας.
Καθώς πλησίαζε το τέλος της συνάντησης, η προσοχή στράφηκε σε πιθανή συνεργασία με επιχειρήσεις από το βουλγαρικό δίκτυο. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν πιθανούς τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων κοινών επιχειρήσεων, πρωτοβουλιών ανταλλαγής γνώσεων και διασυνοριακών έργων που στοχεύουν στην τόνωση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης και στις δύο χώρες.
Συνολικά, η τελευταία ημέρα των συναντήσεων της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε το κατάλληλο τέλος για μια σειρά από παραγωγικές και αποτελεσματικές συζητήσεις. Οι συμμετέχοντες έφυγαν με μια ανανεωμένη αίσθηση ενθουσιασμού και δέσμευσης να χρησιμοποιήσουν τη συνεργασία, την καινοτομία και την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις και να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και ανάπτυξη.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον σύλλογο «Ανάπτυξη πολιτισμικού τουριστικού περιβάλλοντος» – Δ.Ε. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ. στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης №B6.3a.18/13.04.2021.