В гр. Солун се проведе последната среща на Бизнес съвета в Технологичния сектор

Последният ден от срещите в Солун, проведен на 15.09.2023г., послужи като платформа за демонстриране на иновативни решения, разработени от гръцки стартиращи фирми, размисъл върху серията срещи и проучване на възможностите за сътрудничество с бизнеса от българската мрежа.

Срещата започна с вълнуващо представяне на авангардни технологии, разработени от гръцки стартиращи компании. Прототип на робот, проектиран и изграден от гръцки стартъп, плени участниците със своите разширени функции и потенциални приложения в различни индустрии. Освен това платформа за анализ на данни, разработена от друг гръцки стартъп, демонстрира възможностите си за използване на данни за вземане на информирани решения и оптимизиране на бизнеса.
След представянето участниците се включиха в размишляваща дискусия относно серията срещи, изразявайки задоволство от получените прозрения, създадените връзки и възможностите за сътрудничество, проучени по време на сесиите. Положителната обратна връзка подчерта стойността на срещите за насърчаване на обмена на знания, работата в мрежа и сътрудничеството в технологичния сектор.
С наближаването на края на срещата вниманието се насочи към потенциално сътрудничество с бизнеси от българската мрежа. Участниците обсъдиха възможни области на сътрудничество, включително съвместни предприятия, инициативи за споделяне на знания и трансгранични проекти, насочени към стимулиране на иновациите и икономическия растеж в двете страни.
Като цяло, последният ден от срещите в Солун послужи като подходящ завършек на поредица от продуктивни и въздействащи дискусии. Участниците си тръгнаха с подновено чувство на ентусиазъм и ангажираност да използват сътрудничеството, иновациите и технологиите за справяне със споделените предизвикателства и отключване на нови възможности за растеж и развитие.

Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.