Проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 09.06.2023г. в гр. Комотини се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор Здравеопазване. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E. – партньор по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Фокусът на срещата беше проучването на стратегии за подобряване на ефективността на комуникацията между членовете и улесняване на сътрудничеството за справяне с нуждата от нов персонал.

Участниците се задълбочиха в дискусии относно значението на рационализираните комуникационни канали в екосистемата на здравеопазването. Акцентът беше поставен върху използването на цифрови платформи, като специализиран комуникационен софтуер и инструменти за управление на проекти, за улесняване на споделянето на информация в реално време и координацията на задачите.
Освен това срещата подчерта значението на съвместните усилия за справяне с нарастващото търсене на квалифициран персонал в рамките на работната сила в здравеопазването. Участниците обмениха идеи за създаване на менторски програми, инициативи за кръстосано обучение и партньорства с образователни институции за привличане и задържане на таланти.
В заключение сесията завърши с ангажимент за прилагане на приложими мерки за подобряване на ефективността на комуникацията и насърчаване на сътрудничеството при посрещане на нуждите от работна сила в сектора на здравеопазването.