Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм

На 25.05.2023г. в гр. Лименас се проведе редовна среща на Бизнес съвет в сектор Туризъм. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Срещата предостави платформа за заинтересованите страни в туристическия сектор да получат представа за критични съображения за успешни бизнес операции. Г-жа Зерваки, ръководител на проекти и експерт по бизнес планиране, фокусирано върху основните стратегии за просперитет в туристическата индустрия, направи обръщение към всички присъстващи, като подчерта ползите от сътрудничеството и работата в мрежа между бизнеса.

Г-жа Зерваки представи изчерпателна презентация относно важните съображения за управление на успешен бизнес в туристическия сектор. Ключовите теми включват разбиране на нуждите на клиентите, предоставяне на изключителни потребителски изживявания и адаптиране към променящите се пазарни тенденции. Участниците се включиха в дискусии относно стратегии за сегментиране на клиенти, за да идентифицират демографските данни на целевите клиенти и да адаптират услугите по съответния начин. Г-жа Зерваки подчерта значението на провеждането на пазарни проучвания за определяне на предпочитанията и поведението на клиентите.
Предоставен е кратък преглед на проекта Бизнес съвет, като се подчертават неговите цели и ползите от сътрудничеството и работата в мрежа с други предприятия. Присъстващите бяха насърчени да проучат възможностите за партньорства и синергии в рамките на Бизнес съвета.

Срещата в Cafe Merlot в Тасос даде ценна информация за ключови съображения за успех в туристическия сектор. Участниците придобиха по-задълбочено разбиране за стратегиите за сегментиране на клиентите и значението на сътрудничеството за стимулиране на растежа на бизнеса. Събитието послужи като катализатор за насърчаване на партньорства и използване на колективен опит в рамките на туристическата индустрия.