Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 07.04.2023г. от 16:00 часа в гр. Кърджали се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Шестима представители на ВЕИ сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща. Заседанието на бизнес съвета стартира на време в присъствен режим. Срещата се проведе в залата на сдружение „Европа в диалог“ в гр. Кърджали. Залата  беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, предпазни маски, както и вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко отклонение за представяне на новите членове и кратка информация по отношение на Правилника за работа на БС  в сектор ВЕИ

За пореден път, основна тема на свободната дискусия беше енергийната криза в Европа и последствията от недостига на природен газ, вследствие войната в Украйна и наложените ограничения от Русия.

Това е и една от основните причини за рекордния ръст на нетната печалба и оперативните приходи във ВЕИ сектора.

Динамичността в сектора очертава нов пик, в който присъстващите се надяват, че инвестиционната активност в сектора ще се разрасне.

От гореописаното следва, че ще се открие нова пазарна ниша, а именно производството на части и компоненти, необходими за ВЕИ индустрията.

Присъстващите на срещата апелират за среща с местните власти, на която да се обсъдят законодателните рамки в сектора и как биха могли да се подобрят така, че собствениците на малък и среден бизнес да останат конкурентноспособни на големите предприятия.