Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната индустрия в гр. Джебел

На 07.04.2023 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Джебел се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС  в Агро – хранителния сектор.

В началото на свободната дискусия присъстващите на заседанието разказаха на екипа за тютюнопроизводството, развивано в миналото на територията на общината. През 50- те години, тютюнът става най – важният износен продукта на България, като Джебелската тютюнева област е била една от най – продуктивните, а тютюнът произвеждан в Джебел е бил с най – високо качество. За съжаление, в последните години обезлюдяването и даденостите в общината ( все по – малки и разпокъсани площи за тютюно производство). Присъстващите споделиха с екипа, че това разпокъсано производство и изключително ръчния труд, прави почти невъзможно сформирането на сдружения на тютюнопроизводителите.

Всичко изброено до тук от членовете на бизнес съвета, очертава една тенденция за траен спад в тютюнопроизводството. Това от своя страна пък води до все по- голямата липса на заинтересованост към отрасла, както от населението, така и от общината.

Членовете на БС изразиха своето желание, заедно с общината да работят в посока популяризирането на традиционното за района тютюнопроизводство. Превръщането на отглеждането му в атрактивен туристически продукт, който да привлече все повече млади хора, които да се върнат към корените си, използвайки природните условия, които има община Джебел.

Екипът по управлението на проекта пое ангажимент на предстоящата среща с местните власти да повдигне въпроса за тютюна.