Проведе се поредно редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

 

На 28.03.2023 г. от 15:00 часа в с. Баните се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажирана беше заседателната зала на Община Баните. Залата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС в сектор Материали и технологии. След това стартира свободна дискусия по въпроси на членовете на БС.

Присъстващите на заседанието споделиха с екипа по управление на проекта за потенциала, който община Баните има за развитие на дърводобивната и дървообработващата индустрия.

Повече от 60% от територията на общината е покрита с гори, но членовете на съвета са на мнение, че дърводобива може да се доразвие и да изкарва прехраната на не малка част от населението на общината.

Във връзка с горното, обаче се явява проблема с липсата на квалифицирана работна ръка – един от основните проблеми, регистрирани от екипа по време на провеждането на събранията на БС. Работата е тежка, терените са труднодостъпни и често трудните условия се оказват непреборим проблем.

Членовете на съвета предложиха да бъде направена информационна кампания, ведно с местните власти и бюрата по труда на територията на общината, чрез която да се привлекат млади хора, които да се обучават и развиват в сектора.