Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в гр. Смолян

На 24.03.2023 г. от 17:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За срещата беше ангажирана зала “Ротари“ , хотел „Кипарис алфа“, гр. Смолян. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като остави време за кратко представяне на новите членове на бизнес съвета. Бяха отделени няколко минути за представяне на Правилника за работа на БС в сектор здравеопазване.

Присъстващите представители на сектора изразиха загрижеността си, относно липсата на редовно правителство и голямото забавяне при приемането на държавния бюджет. Това от своя страна води до редица проблеми, свързани с невъзможността за повишаване на заплатите на рзлични служители в сектора.

Най – притеснени се оказаха шофьорите на линейки в ЦСМП  на територията на областта.

Като нискоквалифициран персонал, заплатите които шофьорите получават са едни от най – ниските в сектора. Това, както и фактът, че голяма част от шофьорите са в пенсионна възраст – младежи, желаещи за работят на тази позиция реално липсват, оформят задаваща се кадрова криза, която е реално животозастрашаваща.

Членовете на съвета се обединиха около идеята, че е необходимо да се работи в посока, която да увеличи атрактивността на професията. Един от начините това да стане е като се вдигнат заплатите до ниво, което да е примамливо за младежите.

Предоставянето на определени социални и данъчни облекчения от страна на местните власти, също са способи, които биха могли да привлекат нова работна сила в сектора.

Съвета излезе с решение да организира информационна кампания – под формата на брошури, които да бъдат раздадени в учебните заведения на територията на областта.