Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 20.03.2023 г. от 13:00 часа в гр. Банско се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За срещата беше ангажирана заседателната зала на хотел “Надин“ – гр. Банско. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като остави време за кратко представяне на новите членове на бизнес съвета. Бяха отделени няколко минути за представяне на Правилника за работа на БС в сектор здравеопазване.

Основна тема на свободната дискусия беше нуждата от фокусирането на населението върху профилактиката. Според присъстващите на заседанието членове на съвета, това е проблем, чието разрешаване трябва да бъде с приоритет в следващите няколко години.

Ранната диагностика увеличава продължителността на живота и годините прекарани в отсъствие на болест. Когато едно заболяване е диагностицирано на време, това неминуемо води до съкращаване на разходите за лечение .

Присъстващите членове на бизнес съвета в сектора, изявиха своето желание, заедно с екипа по управление на проекта и със съдействието на местните власти, да организират информационна кампания, чрез изработването на безплатни листовки, в които да се опишат ползата от  профилактичните прегледи и ранната диагностика.