Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната промишленост

На 11.03.2023 г. от 11:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Присъстващите представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян бяха пет. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС  в Агро – хранителния сектор .

Основна тема на свободната дискусия бяха проблемите, които картофопроизводителите имат в последните години. Заради глобалното затопляне и промените в климата, последните няколко години картофите боледуват. Тъй като картофопроизводството е една от малкото рентабилни икономически дейности, а също така е и с традиции в региона, тенденцията е изключително обезпокоителна.

Член на съвета изказа своето мнение, че е необходимо държавата да предприеме по – сериозни действия за подпомагане и защита на сектора, който е от голямо значение за региона.

Друг проблем, който притеснява земеделските стопани е реализирането на продукцията. Присъстващите повдигнаха темата за фермерските пазари, на които производителите могат директно да представят своята продукция. Заедно с местните власти те биха могли да работят за създаването на условия за регулирането на пазарите и извличането на ползи от тях, както за самите производители, така и за развитието на местната икономика.

Съвета взе решение заедно с екипа по управлението на проекта, да отправят своите идеи към представители на местните власти.