В гр. Смолян се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 10.03.2023г. от 17:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Петима представители на ВЕИ сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща. Заседанието на бизнес съвета стартира на време в присъствен режим. Срещата се проведе в зала „Ротари“, хотел „Кипарис алфа“ в гр. Смолян. Залата  беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, предпазни маски, както и вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко отклонение за представяне на новите членове и кратка информация по отношение на Правилника за работа на БС  в сектор ВЕИ.

Свободната дискусия за пореден път започна с призива за законодателни промени в сектора. Фокусът този път бе върху финансирането, като възможност за разширяване на действията във ВЕИ сектора. Член на съвета изказа своето мнение, че частния сектор, за да повиши своята ефективност, е необходимо да привлече и да увеличи инвестициите. За целта е нужно да се очертаят нови политики за насърчаване на пазара, които да дадат възможност и да стимулират новите решения в сектора, като в същото време защитят потребителите и сигурността на системата.

Присъстващите на съвета са на мнение, че само чрез широк подход за стимулиране развитието на пазара, ще се премахнат инвестиционните пречки и сектора ще се развие потенциала си напълно. Така страната ни успешно ще се включи в изпълнението на плана на Европа за намаляване на парниковите емисии.

Екипът по управление на проекта пое ангажимент да запознае местните власти с предложенията на членовете на БС и да инициира организирането на кръгла маса с всички заинтересовани страни, в т.ч. местното управление.