В гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 25.02.2023 г. от 12:15 часа в гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 5 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажираната зала беше обезпечена технически, като беше оборудвана с- мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС в сектор Материали и технологии. След това стартира свободна дискусия по въпроси на членовете на БС.

Акцентът на свободната дискусия беше високите цени на дървесината и създаването на изкуствен дефицит. Членовете на съвета отчитат поскъпване на дървесината за преработка между три и  четири пъти в рамките на година – две. Представителите на бранша твърдят, че до търговете за дървесина се допускат участници, които не отговарят на изискванията, разиграват се малки количества, а се явяват множество фирми и така изкуствено се създава дефицит на суровината.

Това изключително много притеснява представителите на бранша, понеже по този начин се губят пазари и все по – често се прибягва до внасянето на дървесина от Гърция.

Участниците в срещата споделиха, че са участвали в няколко организирани протеста, но поради редица фактори, включително и тежката политическа криза, проблемите им не само, че не са разрешени, но и все повече дървопреработвателни предприятия закриват своята дейност.

Съвета взе решение да отнесе проблемите на бранша към Югозападното държавно предприятие и да съдейства за намиране на решение, което да удовлетворява всички заинтересовани страни.