В гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 25.02.2023 г. от 11:00 часа в гр. Симитли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 5 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За срещата беше ангажирана зала, намираща се в НЧ „Св. Климент Охридски – 1922“ гр. Симитли. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като остави време за кратко представяне на новите членове на бизнес съвета. Бяха отделени няколко минути за представяне на Правилника за работа на БС в сектор здравеопазване.

Основната тема, която се засегна от членовете на съвета по време на свободната дискусия, беше за промените в здравеопазването и факта, че те не винаги зависят от бюджета.

Членовете на съвета бяха единодушни в мнението си, че нагласата на хората за здравословен живот се променя и все повече нараства. Ключова е ролята на образованието – информирания избор на хората какво да ядът и пият; избягването на тютюнопушенето и приемането на вредни субстанции; физическата култура и спорта за здраве.

Присъстващите на заседанието бяха единодушни, че е необходимо да насочат своите усилия към подобряване на осведомеността на най – малките – децата в детските градини и началните училища, чрез отпечатването на брошури, чието съдържание трябва да е съобразено с възрастовата група, за ползите от здравословното хранене и редовното спортуване. За да бъдат изготвени и разпространени материалите е необходимо съдействието на местните власти, които ще придадат допълнителна тежест на кампанията.