Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

 На12.11.2022г.вгр.Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 5 от представителите на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в зала 1 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в гр. Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

По време на срещата на Бизнес съвета новопостъпилите членове се представиха, като разказаха на кратко за своя бизнес. Дискусията, която се зароди беше по отношение на лавинообразното увеличение на производството и продажбите на текстилните продукти всяка година.

В тази връзка се обсъдиха огромните въздействия върху околната среда- парниковите емисии на текстилната индустрия са повече от тези на секторите авиация, железопътен транспорт и доставките по море взети заедно.

Обсъди се проблемът касаещ мерките, които България, като член на ЕС прилага по отношение на насърчаването на кръговия подход и изоставането ни с въвеждането на активни законодателни мерки, които да ускорят процеса.

В контекста на гореизложеното БС по текстил иска да синтезира мерки, които да насърчат кръговата икономика по отношение на текстилния отпадък, като същите да са синхронизирани и с тяхната дейност без да ги ощетява.

На общо основание се взе решение да бъдат изведени мерки за насърчаване на кръговата икономика в сектор Текстил.