Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Материали и технологии

На 14.09.2022 г. от 17:00 часа в гр. Чепеларе се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 4 представители от сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажираната зала за срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с: преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе, чай и дребни сладки за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, в т.ч. и включилите се дистанционно, като беше направено предложение за дневен ред на заседанието.

За пореден път беше повдигнат въпроса за ниската покупателна способност на българина, което изключително много затруднява реализацията на продукцията, която участниците в съвета произвеждат. Присъстващите на срещатата предложиха да се направи запитване към компетентните органи, които да посочат мерките, които държавата взима, за да поощрява бизнеса.

Също така, продължава работата на съвета по изграждане на стабилни търговски връзки между членовете на съвета в България и на техните колеги от Гърция.