Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 11.07.2022 г. от 17:30 часа в гр. Харманли се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.
На срещата присъстваха 5 представители от сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За срещата беше ангажирана зала в „Краезнание“ в културен институт Хармални.
Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като беше направено предложение за дневен ред на събитието.
Присъстващите дискутираха казуса с болницата в гр. Харманли, която поради така действащата нормативна уредба е пред закриване. Липсата на пациенти и липсата на кадри са поставили лечебното заведение, което е общинско, пред почти невъзможната ситуация да функционира. На днавен ред е и липсата на желаещ, който да поеме управлението на болницата.
Участниците в бизнес съвета единудушно изразиха своето мнение, че трябва да насочат своите усилия към подобряване на осведомеността на обществото и институциите за проблемите, които има болницата в гр.Харманли.